blank

Hunde udvikles langt hurtigere end mennesket gør, det resultere i at hunde ikke bliver lige så gamle som mennesker. Hunde bliver hurtigere kønsmodne og voksne.

Ofte har man hørt at man kan gange hundens reelle alder med 7 for at få ”hundeår”. Men sådan hænger det ikke helt sammen. Hundens udvikling og aldersudregning er ekstrem de første par år. En hund på 2 år anses som fuldvoksen, hvor et menneske på 14 år(2×7), hverken er fysisk eller mentalt færdigudviklet.

På baggrund af dette tager aldersberegningen udgangspunkt i en anden regneformel, hvor størrelse og vægt har indflydelse på ”hundeår”.

Hundeår udregnet efter størrelse på hunderacen:

Skemaet er opdelt i forskellige vægtgrupper:

  • Små hunde à 0-9 kg
  • Mellemstore hunde à 10-20 kg
  • Store hunde à 21-40 kg
  • Enorme hunde à 41+ kg
blank

Uddybning af data i skemaet:

De første 5 år i hundens levetid er ens i alle vægtgrupper, de modnes alle lige hurtigt og er alle 36 hundeår i 5 leveår.

Efter det 5 år vil de tunge hunde ældes hurtigere end de små lette hunde. Det skyldes at den tunge vægt at indflydelse på kroppen. Derfor vil en lille hund ofte blive ældre end en stor hund.

Udregningen af hundeår:

Den tommelfingerregel hvor man skal gange hundens alder med 7 er fejlagtig og ikke helt pålidelig, da den ikke skelner mellem store og små hunde. Derfor er der lavet dette skema for at sammenlige hundens alder med menneskets.

Hunden bliver hurtigere udviklet end mennesket, og bliver ”fuld voksen” før mennesket gør. Tag udgangspunkt i hunden på 2 år – den er fuldvoksen mentalt og fysisk. Mennesket der er 14 år (2 x 7) er ikke fuldvoksen endnu. Derfor holde tommelfingerreglen ikke, men som du kan se i skemaet svarer en 2 årig hund(fuldvoksen) til et menneske på 24 år(fuldvoksen).

blank

Faktorer der har indflydelse på alderen:

Lige som mennesket – bliver hunden påvirket af deres levevis og andre ydre faktorer.

  • Motion
  • Kost
  • Race
  • Genetik
  • Dyrlægesyn, pleje, behandling af sygdomme
  • Ejerskifte og ejerens håndtering af hunden

Gennemsnitlig lever enorme hunde 7-8 år, store hunde lever gns. 10-13 år, små hunde lever i gns. 15-16 år.

Eksempler på hunde der lever længst i gennemsnit:

Følg os på Facebook:

Hundeguide.dk