Vores nuværende hunde stammer fra den grå ulv, der gennem generationer har udviklet sig fra blodulv til familiehunde samt jagthunde. Hunden vi kender i dag er meget anderledes fra ulven, selvom der dog er mange træk der er bevaret. Vi har valgt at ”forme” dem gennem avl, til de træk der har været allermest nyttige for os.

Samarbejde:
Ulvene er stærkest når de arbejder sammen, vi kender den grå ulv som et flokdyr, som kan nedlægge store bytter som elge, hjorte og andre større dyr. Derfor er ulve sociale dyr, de er nødsaget til at leve i flok for at overleve. De har stærke bånd i flokken og stole meget på hinanden, samt er der en stor respekt for lederen i flokken.

Disse træk er bibeholdt i vores hunde i dag, vi skal huske på alle vores hunderacer stammer fra ulven. Derfor gemmer der sig en indre jæger i alle hunde. Det er vigtigt at de alle får motion og lov til at jage nogle dyr, om det er katte, mus eller ræve er underordnet. Derudover binder hunden tæt bånd til mennesket/dens leder og resten af familiens husstand, fordi det er ”flokken” der hjælper med at overleve. Derfor er hunden trofast, og kaldt menneskets bedste ven.
Ulven har videregivet disse gode træk til hunden: følge spor, spejde, jage, fange, dræbe og æde.

Se hundens sanser her

Ulven udvikler sig til hund:
Teorier er der mange af, når der er tale om hvordan det lykkedes at ulven blev til hunden. Forskere kan ikke blive enige om, hvorvidt det er ulven der har taget kontakt til os eller om det er mennesket der har tæmmet ulven først. Den mest sandsynlige udvikling, er at ulve har levet i udkanten af byer, lidt efter lidt er angsten for mennesket forduftet. Mennesker har dernæst taget ulven til sig og har udviklet den til den unikke art vi har i dag.

Selektivt opdræt af hunden: Gennem dette selektive opdræt, blev ulven avlet ud af hunden. Vi avlede så at det var de ønskede træk tilbage. Således kunne hunden bruges til det formål vi ønskede, der blev avlet forskellige adfærdsmæssige træk til forskellige opgaver. Samt blev der fokuseret på forskellige kropsopbygninger. Det kan ses i dag hvor der er forskellige størrelser af jagthunde, nogle hunde der kan bruges til rævejagt(små hunde) og større hunde som fx svejshunde (store hunde) der kan nedlæge større anskudt vildt.

I dag kigger opdrætter mest på udseendet af hunden, naturligvis også deres markprøver. Men oftest det ydre på hunden, således at de kan bruges til videre avl. Da der er nogle normer der skal være opfyldt før der kan avles videre med stamtavle.
Det har givet os forskellige racegrupper, der hver har deres speciale:

• Hunde til at hjælpe jægeren (fx Labrador)
o Hunde der elsker at hjælper jægeren i marken, elsker at apportere, er en rigtig god familie hund da den ønsker at behage, og har et meget højt energi niveau

 • Jagthunde (fx Beagle)
  Hunde der jager byttet og følger spor, kan godt være aggressive over for andre hunde – Se foder til jagthunde her
 • Hunden der hjælper hyrden (fx Border collie)
  Er fremavlet til at hyrde kvæg, med en stærk vilje, binder sig stærkt til deres ejer.
 • Hunden der dræber skadedyr (fx Jack russel terrier)
  Aggressiv hund der bruger vrede til at bekæmpe skadedyr.
 • Selskabshunde (fx Fransk bulldog)
  Blide og føjelige hunde, der bliver brugt til kæledyr.
 • Arbejdshunde (fx Sankt Bernhards hunde)
  Slæde, vagt eller kamp hunde

Vi anbefaler disse populære produkter

Hundeguide.dk